Homeopatie

Homeopatie:

  • Je více než 200 let stará věda, která se zaměřuje více na zdraví než na nemoc.
  • Pracuje s hmotou a energiemi na více úrovních.
  • Respektuje u člověka existenci více těl – hmotné, emocionální, mentální a spirituální.
  • Je to „subjektivní medicína“, která podporuje zdraví a celistvost.
  • Léčí podobné podobným a udržuje tak tok energií v jakémkoliv prostoru i čase, kde se člověk právě nachází.
  • Učí člověka najít a pospojovat všechny svoje úrovně tak, aby výsledkem byl stav optimálního zdraví.
  • Je detailní pozorování člověka a chápání lidské bytosti a důležitost příznaků nemoci vyjasňuje v homeopatii mnohá témata života zde na Zemi.
  • Cílem homeopatie není vyléčit nemoc – ona uzdravuje celého člověka.

 

HOMEOPATIE ČLOVĚKA NELÉČÍ. HOMEOPATIE ČLOVĚKA PROMĚŇUJE.